101+ Daily use English sentences with Malayalam meaning |

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധമാണ് | മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് | ഇത് അറിവ് നേടാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, കരിയറിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ് | ഇംഗ്ലീഷില്ലാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല | അതിനാൽ, ഇത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല | അതിനാൽ ഈ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ് | അതിനാൽ ഇന്ന് ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷിൻറെ 101 + വികാരങ്ങൾ പറയും, അത് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥത്തോടൊപ്പം വിശദീകരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന യാത്ര സുഗമമാക്കുക മാത്രമല്ല, മലയാളികൾക്ക് വിലപ്പെട്ട വിഭവം കൂടിയാകുകയും ചെയ്യും.

English-Malayalam daily use sentences
Navigate Everyday English with Ease
 1. എന്നെ മാത്രം എന്തിൻ? Why me?
 2. എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ? Why mother?
 3. എന്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഖുറം? Why Mr. Khurram?
 4. എന്തിനാ അമ്മേ? സംസാരിക്കുക തുടരുക, വലിയ വായ്. Why my mother? – Keep talking, big mouth.
 5. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കുടുംബം ദത്തെടുക്കാൻ ഇല്ല? Why not let her be adopted by a good family?
 6. അത്തരമൊരു ആത്മബന്ധത്തെ കുടുംബ യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റരുതോ? Why not turn such a close bond into family?
 7. എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല? Why not?
 8. എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല? ഞാനും നിങ്ങളുടെ കാമുകിയായിരിക്കാം! Why not? I can be your lover, too!
 9. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക Learn to use English phrases in the classroom to learn English
 10. എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ? Why on earth?
 11. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ലഭിക്കും! Why one? You can have them both now!
 12. നമുക്കെന്തിനാൺ കുടുംബങ്ങൾ? Why our family?
 13. എന്തിനാണു് ഇവിടെ കാർ പാർക്കു് ചെയ്യുന്നതു്? സർ, എൻറെ ഭാര്യയെ കാണാനില്ല. Why park your car here? – Sir, my wife’s missing.
 14. എന്തുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്? Why pay?
 15. ഞാൻ എന്തിനാൺ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടത്? Why should I go to a new person?
 16. ഞാനെന്തിൻ ഒളിക്കണം? Why should i hide?
 17. ഞാൻ എന്തിനു് പള്ളിയിൽ പോകണം? Why should l visit a mosque?
 18. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ? Why should l visit the temple?
 19. സമ്പന്നരെ നാം എന്തിൻ ഭയപ്പെടണം? Why should we fear the rich?
 20. ഇവിടെ ഒരു ചുംബനത്തിൻ നമ്മൾ എന്തിൻ ഇത്രയും പണം നൽകണം. ഹേ കേശവ് Why should we pay so much for a kiss here? Hey Keshava
 21. എന്തുകൊണ്ടു് ഞാൻ പാടില്ല? അതു് എൻറെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. Why shouldn’t I be? He has changed my life.
 22. എന്തുകൊണ്ട് സാർ? Why sir?
 23. എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം? Why so pleased?
 24. എന്തിനാണു് ഇത്രയധികം തൊടുന്നതു്? Why so touchy’ baby?
 25. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റ്? Why the empty chair?
 26. നീയെന്തിനാ സെലീൻ ഡൈനെ പോലെ നോക്കുന്നതു്? Why the fuck are you sounding like Celine Dion now?
 27. ഇവൻ എന്താ ഇറച്ചി വാങ്ങാത്തതു്? Why the fuck isn’t he buying meat?
 28. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്? Why this?
 29. നമുക്ക് എന്തിനാൺ പ്രശ്നങ്ങൾ? Why trouble between us.
 30. എന്തുകൊണ്ട് നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു? Why waste our time in something trivial?
 31. എന്തിനാൺ ഉറക്കത്തിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നത്? Why waste time on sleep?
 32. നമ്മൾ എന്തിനാണു് കമാൻഡറെ അറസ്റ്റു് ചെയ്യുന്നതു്? Why we arrest the commander?
 33. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ധരിക്കാൻ? Why wear a coat in this heat?
 34. നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നതു്? എന്താൺ സംഭവിച്ചത്? Why were you scared? What happened?
 35. എന്തിനാ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചതു്? Why were you smiling at me ?
 36. ദൈവം എന്തിനു് എൻറെ കട തിന്നണം? Why will God raze down my shop?
 37. ഞാൻ എന്തിൻ സന്തോഷിക്കണം? Why will I be happy bro?
 38. എന്തുകൊണ്ട് ജെന്നി അവസാനിക്കും? Why will Jenny expire?
 39. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പണം നൽകും? Why will the insurance company pay you?
 40. എന്തിനാണു് അവർ വേശ്യാലയത്തിൽ വന്നതു്? Why will they show up at the brothel?
 41. എന്നെപ്പോലൊരു അപരിചിതനു വേണ്ടി എന്തിനു യുദ്ധം ചെയ്യണം? Why will you fight for a stranger like me?
 42. അവൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവും… അവനാണു് ബോസു്… Why would he go anywhere… he’s the owner…
 43. ഞാൻ എന്തിനു് സങ്കടപ്പെടണം? Why would I be sad?
 44. എൻറെ മകളെ ഞാൻ എന്തിനു് കൊല്ലണം? Why would I kill my own daughter?
 45. ഞാനെന്തിൻ ഇപ്പോൾ കള്ളം പറയണം? Why would I lie now?
 46. ഞാനെന്തിൻ കള്ളം പറയണം? Why would I lie?
 47. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ മതത്തിലുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടു്? Why would our God harm people of our own religion?
 48. എന്തിനാൺ സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? Why you ask me complicated questions?
 49. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നും? Why’d you feel that way?
 50. ഞാൻ ഒരു ഫോസിൽ പോലെ ആണെങ്കിൽ, നീയെന്തിനാ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു്? Why’d you marry me if I look like such a fossil?
 51. നീയെന്തിനാ തല മൊട്ടയടിക്കുന്നതു്? Why’d you shave your head?!
 52. എന്തിനാൺ അയാൾ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത്. Why’s he going to the vegetable market?
 53. എന്തിനാൺ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്… എന്തിനാൺ ഈ പീരങ്കികൾ ഇവിടെ? Why’ve you got us here Baankey… and why are these cannons here?
 54. ജഡ്ജി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരുമോ? will the judge have to pay you compensation?
 55. പുരോഹിതൻ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? will the priest let you stay in his house?
 56. അവരെന്നെ തൂക്കിലേറ്റുമോ? Will they hang me?
 57. ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് പണം തരുമോ? Will they pay us after the work is done?
 58. അത് നിങ്ങളെ തടാകത്തിലേക്ക് എറിയും Will throw you in the lake
 59. അങ്കിൾ നിന്നെ കേൾക്കുമോ ചാരു ആൻറി? Will uncle listen to you or Charu aunty?
 60. നല്ല പയ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറുമോ? Will you behave like a good boy?
 61. ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറുമോ? Will you behave like a good girl?
 62. എന്നെ വിളിക്കുമോ? Will you call me?
 63. കൂടെ വരുമോ? Will you come along?
 64. എൻറെ ഓഫീസിൽ വരുമോ? Will you come to my office?
 65. നീ എൻറെ കൂടെ വരുമോ? Will you come with me?
 66. നിങ്ങളുടെ കേസ് വാദിക്കുമോ? Will you defend your case on your own?
 67. മരിക്കും? Will you die?
 68. കഴിക്കുമോ? ഇല്ല? അപ്പോൾ വേണ്ട! Will you eat? No? Then don’t!
 69. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമോ? Will you flee?
 70. എനിക്ക് തരുമോ? Will you give it to me?
 71. അവളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പാ നിന്നെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് നാണമില്ലാതെ പറയുമോ? Will you go cry before him and tell him shamelessly that Pushpa beat you.
 72. പോകണോ വേണ്ടയോ! Will you go or not!?
 73. പോകുമോ ഇല്ലയോ? Will you go or not?
 74. നീ എൻറെ കൂടെ പാരീസിൽ പോകുമോ? Will you go to Paris with me?
 75. ചായ കുടിക്കുമോ? Will you have some tea?
 76. പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? Will you just tell us about the problems or do something?
 77. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വെറുതെ എഴുതുമോ? Will you just write whatever anyone says?
 78. എന്നെ സ്നേഹിക്കുമോ? Will you love me then?
 79. എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ? Will you marriage me?
 80. ആരെയെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കുമോ? Will you marry anyone?
 81. എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ? Will you marry me?
 82. ദയവായി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തുമോ? Will you please stop preaching?
 83. നിങ്ങൾ ഓർക്കുമോ? Will you remember?
 84. ഇന്ന് വിളിക്കുമോ? Will you say it today?
 85. അതെ, പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ Will you say yes Dear. Or will you say No
 86. അതെ പ്രിയ, ഇല്ല എന്ന് പറയുമോ Will you say yes Dear. Will you say No
 87. നീ യെസു് ഡിയർ എന്നു് പറയുമോ Will you say yes Dear. Will you say Yes
 88. മൌനം പാലിക്കുമോ? ഞാൻ എപ്പോഴും കരയുമായിരുന്നു. Will you shut up? Always crying.
 89. നീ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുമോ? ഞാൻ എൻറെ അമ്മയുടെ പേരിൽ ആണയിടുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യില്ല. Will you stick to me? – I swear on mom, I won’t.
 90. നീ കുളിച്ചു വരുമോ അതോ നിന്നെ ഞാൻ കിണറ്റിൽ തള്ളണോ? Will you take a bath or should I throw you into the well?
 91. എല്ലാം എടുക്കുമോ? Will you take it all?
 92. എന്നെ കാത്തിരിക്കുമോ? will you wait for me?
 93. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചാൽ ധരിക്കുമോ? Will you wear it if i look for it ?
 94. ബീഗം ജാൻ, നിനക്കു് മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണോ? Would you like some more, Begum Jaan?
 95. ഇനിയും വേണോ? Would you like some more?
 96. കുറച്ചു മധുരം വേണോ? Would you like some sweets?
 97. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാമോ? സംഗീതവും നൃത്തവും. Would you like to come with us? There’s dancing, and music.
 98. കുറച്ചു സമയം കാത്തിരിക്കുക. Wait a little longer.
 99. ഒരു നിമിഷം! Wait a minute!
 100. കുറച്ചു വേണോ? Want some?
 101. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ? കുറച്ചു ചായ? ഒരു ചെറിയ വെള്ളം? Want something to drink? Some tea? Some water?
 102. കഥ പറയണോ? Want to hear a story?
 103. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ചേരണോ? Want to join our gang?
 104. കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Want to see it?

Leave a Comment