999+ English Sentences with Marathi Meanings for Daily Usage |

नवीन भाषा शिकण्यासाठी, आपल्याला ती भाषा खूप ऐकावी लागेल | आपल्याला त्या भाषेत भरपूर सामग्री पाहावी लागेल | इंग्रजी शिकण्यासाठी आपल्याला तेच करावे लागेल | खाली आपण मराठी अर्थासह 2000 हून अधिक दैनिक वापर इंग्रजी वाक्ये दिली आहेत | तुम्ही ते पहा आणि लक्षात ठेवा |

Visual resource for learning English sentences in Marathi
everyday sentences with marathi meaning
 1. तुमच्यासोबत कोण आलं? Who has come with you ?
 2. रेल्वे स्टेशन किती दूर आहे | how far is the railway station from here ?
 3. मी तुमची खिल्ली उडवत नाही I’m not making fun of you.
 4. तू एवढी उदास का आहेस? Why are you so upset ?
 5. मला डॉक्टर व्हायचंय I want become a doctor
 6. तू माझी खिल्ली उडवत नाहीस | You don’t make fun of me.
 7. मला तापासाठी औषधाची गरज आहे. I need medicine for fever.
 8. मला काही पैशांची गरज आहे | I need some money.
 9. तो माझ्याशी बोलतोय | She talking to me.
 10. मी आता बोलत आहे | I’m talking Now.
 11. मी दिल्लीहून येत आहे | I’m Coming from Delhi.
 12. कोठून येतात? Where are you coming from ?
 13. आपण आश्चर्यकारक आहेत You are awesome.
 14. काय म्हणालास? What did you say ?
 15. पुन्हा बोला Speak Again
 16. ते लपवू नका Don’t hide this.
 17. मला माहीत आहे की I know.
 18. आई-वडिलांवर प्रेम करा. Love your parents.
 19. उपांत्यपूर्व फेरी | Exchange this.
 20. तिकडे जाऊ नका | Don’t go there.
 21. छान बघा. Look Properly.
 22. मला वचन द्या | Promise Me.
 23. याची पुनरावृत्ती करा | Repeat it.
 24. तुमच्यापेक्षा वयाने मोठे असलेल्या वडिलधाऱ्यांचा आदर करा. Respect your elders.
 25. मला तुझी आठवण येते I Miss You.
 26. माझ्याशी वाद घालू नका Don’t argue.
 27. तुम्ही जात आहात का? Are you going.
 28. माझ्याबरोबर या | Come with me.
 29. यापुढे जाऊ नका | Don’t go ahead.
 30. घाबरू नका | Don’t panic.
 31. पुनरावृत्ती करा | Say it again.
 32. त्याचा गैरवापर करू नका | Don’t abuse him.
 33. ते मला समजावून सांगा. Explain it.
 34. माझ्या मते In my opinion
 35. कृपया मला मदत करा Help Me.
 36. मला घरी सोडा Drop me Home.
 37. 8 कोटींहून अधिक लोक मराठी बोलतात | More than 8 million people speak English |
 38. इतरांना सांगू नका Don’t tell others.
 39. इतर कुणाला विचारा | Ask someone else.
 40. मला त्रास देऊ नका. Don’t disturb me.
 41. हे कधीही विसरू नका | Never Forget.
 42. . बाहेर खेळू नका | Don’t play outside
 43. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा | Try to understand.
 44. मला परवानगी द्या | Allow me.
 45. पुन्हा वाचा | Read Again.
 46. काहीही अशक्य नाही | Nothing is impossible.
 47. आणखी एक | One more.
 48. मला सांगा | Tell me.
 49. काहीतरी नवीन शिका | Learn Something New.
 50. स्वत:वर विश्वास ठेवा | Believe in Yourself
 51. माफी मागू नका | Don’t apologize.
 52. मी तुमचा आदर करतो | I Respect You.
 53. कधीही हार मानू नका Never give up
 54. उद्या तुम्हाला भेटा See You Tomorrow
 55. आणखी काही? Anything Else ?
 56. सुरू ठेवा हे | Continue this.
 57. बाहेर जाऊ नका | Don’t go outside.
 58. येथे या | Come here.
 59. विरोध करू नका | Don’t oppose.
 60. विश्वास ठेवू नका Don’t believe
 61. माझ्या मते According to me
 62. तसं काही नाही Nothing like that
 63. माझी आठवण करून द्या Remind me
 64. दाखवू नका Don’t show off
 65. थोडा थांबा. Wait a bit.
 66. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांनी मराठी शिकली पाहिजे, असे ते म्हणाले. | People living in Maharashtra should learn Marathi, he said.. |
 67. मी अडकलो आहे | I’m stuck.
 68. हे मान्य करा | Accept this.
 69. माझ्याकडे बघा | Look at me.
 70. मन लावून काम करा | Use your brain.
 71. ताबडतोब निघून जा | Go Immediately.
 72. लाजाळू होऊ नका | Don’t be shy.
 73. जाऊन अभ्यास करा | go and study.
 74. मला त्रास देऊ नका. Don’t bother me.
 75. मला तुमच्या मदतीची गरज आहे | I Need your help.
 76. तुम्ही विचारू शकता? Can you ask ?
 77. पुन्हा प्रयत्न करा Try Again.
 78. ओके | It’s alright.
 79. नाही, कधीच नाही No, Never
 80. त्याला सांगू नका. Don’t tell her.
 81. वेळ सांगा | Tell the time.
 82. त्यांना सांगा | tell them.
 83. मला तसे वाटत नाही | I Don’t think.
 84. मला तसे वाटत नाही | I Don’t think so.
 85. मला सांगा | Tell Me.
 86. आम्हाला सांगा | Tell Us.
 87. राम सांगा | tell ram.
 88. मला काहीही सांगा Tell anything
 89. कुणालाही सांगा | Tell Anyone.
 90. सत्य सांगा | Tell the truth.
 91. सातत्य | carry on.
 92. ते घ्या | Take this.
 93. मला विचारा | Ask me.
 94. मला उत्तर द्या | Answer me.
 95. सत्य सांगा | Speak the truth.
 96. खरंच? Really ?
 97. एक कायदा | Take one.
 98. मजबूत व्हा | Stay Strong.
 99. चांगले व्हा | Be Nice.
 100. मी करू शकतो | I Can.
 101. व्होलॉन | Speak Up.
 102. वर जा | Go upstairs.
 103. कारण ते फक्त आहे Just because.
 104. पुढे जा Move on.
 105. बंद करा | Shut Up.
 106. एक निवडा | Choose One.
 107. योगायोगाने | by chance
 108. इथे लक्ष द्या… | Focus Here
 109. विश्वास ठेवा | Have faith
 110. धीर धरा Have Patience
 111. किती वेळा how Often
 112. यापैकी कोणीही None of them
 113. बहुतेक Most of the
 114. तुम्ही दोघेही Both of you
 115. कोणत्या Which one
 116. तरीही Although
 117. घाई करा | Hurry Up
 118. त्यापैकी एक | One of them.
 119. मोठ्या सहजतेने | Easily
 120. आतापर्यंतच्या काळात As far as
 121. त्यामुळे काय So What
 122. पण का द But why
 123. का नाही Why not
 124. नेहमी Forever
 125. काळजी करू नका Don’t worry
 126. अजिबात अडचण नाही No Problem
 127. अजून नाही Not yet
 128. ओके Alright
 129. चांगला वेळ घालवा | Enjoy
 130. ते स्वच्छ करा Clean it
 131. कृपया त्या ठिकाणी सोडून द्या | Please Leave
 132. तुम्हीही Same to you
 133. अजिबात नाही No Way
 134. अनिश्चित Not Sure
 135. परत या Get Back
 136. सर्व प्रथम First of all
 137. किमान At least
 138. तुमची अडचण काय आहे? What is your problem ?
 139. मला वाचायलाच हवं | I have to read
 140. तू गप्प का आहेस? Why are you silent ?
 141. तो आज गरम आहे It’s hot today
 142. तुम्ही प्रयत्न केला का? Did you try ?
 143. किती वेळ लागेल? How long will it take ?
 144. मला चिडवू नका | Don’t make me angry
 145. मला बाहेर काढ | Let me out
 146. हे कोण करू शकतो? Who can do it ?
 147. मला उशीर होत आहे I’m getting late
 148. छान दिवस घालवा Have a nice day
 149. मी गोंधळलेला आहे I’m confused
 150. मला तुमची काळजी आहे I care about you
 151. माझ्याबरोबर या Come with me
 152. सगळं संपलं | Everything is gone
 153. सगळ्यांनाच धक्का बसला होता | Everyone was stunned
 154. प्रत्येकजण शांत आहे | Everyone Stayed Calm
 155. सगळे हसायला लागले Everyone started laughing
 156. तुम्ही ते चांगलेच केले आहे You Finished it very tactfully
 157. अनेक चांगले हॉटेल्स आहेत | there are many hotels better than this.
 158. मी नेहमीच तुमच्या पाठीशी उभा राहीन | I Will always stand by you.
 159. पासून दूर रहा Stay Away.
 160. जाऊ द्या Let it go
 161. लक्षपूर्वक ऐका Listen carefully
 162. इथेही तशीच परिस्थिती आहे Same here
 163. विशेष काही नाही Nothing special
 164. आणखी काही Anything else
 165. जागरूक व्हा Be attentive
 166. किती मूर्ख How stupid
 167. कुठे घोंगडी आहे How foolish
 168. तू मूर्ख आहेस You are dumb
 169. हे आश्चर्यकारक आहे It’s amazing
 170. तो महान आहे It’s fantastic
 171. थोडे अधिक A bit more
 172. सावधपणे very fine
 173. मी खुश होतो My Pleasure
 174. ते फक्त येत आहे Just coming
 175. काही फरक पडत नाही Never mind
 176. देव तुम्हाला आशीर्वाद द्या God bless you
 177. खरं तर Indeed
 178. तुमची गरज नाही Not required
 179. सरळ जा Go Straight
 180. चांगला वेळ घालवा Cheer Up
 181. मला एकच खोली हवी आहे I’d like a single room
 182. मला एक खोली हवी आहे I’d like a room
 183. मला स्मोकिंग रूम आवडते I’d like a non-smoking room
 184. मी पार्कला जात होतो I was going to the park
 185. मी सहसा फिरायला जाते I usually go for a walk at this time
 186. मला असे वाटते I think
 187. मला अजून खूप काही करायचं आहे | I Still have a lot to do
 188. मी दोन भाषा बोलतो | I Speak two language
 189. मी थोडा इंग्रजी बोलतो | I speak a little English
 190. आज सकाळी मी त्याला पाहिलं | I saw him this morning
 191. मला आठवतंय | I remember
 192. माझ्याकडे फक्त 500 रुपये आहेत. I only have 500 rupees.
 193. मला घरी जाण्याची गरज आहे I need to go home
 194. मला अजून एक गरज आहे. I need another one.
 195. मला डॉक्टरची गरज आहे | I need a doctor
 196. मी चुकीचा होतो | I made a mistake.
 197. मी माझे घड्याळ गमावले | I lost my watch.
 198. मला टीव्ही बघायला खूप आवडतं I like to watch TV
 199. मला ते आवडले I Like it
 200. मी अजून लाँच केलं नाही I haven’t had launch yet
 201. मला काही नवीन सांगायला हरकत नाही I have nothing new to tell you
 202. मला अनेक गोष्टी करायच्या आहेत I have a lot of things to do
 203. मला ताप आहे I have a fever
 204. मला तुम्हाला त्रास द्यायचा नाही | I don’t want to bother you
 205. मला ते नको आहे | I don’t want it.
 206. मला समजत नाही | I Don’t understand
 207. त्याचा वापर कसा करायचा ते मला कळत नाही | I Don’t know how to use it
 208. माझ्याकडे वेळ नाही | I don’t have time right now
 209. माझ्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत | I don’t have enough money
 210. मी त्याला आवडतो | I do like her
 211. मी तुझ्याइतकी वेगाने चालू शकत नाही | I Can’t run as fast as you
 212. मी तयार होत आहे | I’m getting ready.
 213. काम कसं चाललंय? How’s work going ?
 214. कसं आहे हवामान? How’s the weather ?
 215. तुमचा व्यवसाय कसा आहे? How’s business ?
 216. कसा होता प्रवास? How was the trip.
 217. चित्रपट कसा होता? how was the movie ?
 218. तू किती वेळ आहेस? How tall are you ?
 219. तिची मुलगी किती वयाची आहे? How old is his daughter ?
 220. तुला पाहून किती आनंद झाला! How Nice to see you !
 221. त्यासाठी किती खर्च येईल? How much will it cost ?
 222. एक तास किती खर्च येईल? How much will it cost for an hour ?
 223. किती कमावतेस How Much Money Do You Make
 224. तो तिथेच राहतो. That’s where she lives.
 225. वाद मिटला | The quarrel is settled.
 226. हा चित्रपट पाहण्यासारखा होता. This movie was worth watching.
 227. त्याला घेऊन जा. Take him away.
 228. मी खूप मानधन मिळवले आहे. I’ve earned a lot of respect.
 229. राम कसा खेळतो? How does Ram play?
 230. ते पूर्ण व्हायला किती वेळ लागणार? How much time will you take to finish it?
 231. प्रत्येक काम वेळेवर पूर्ण करा. Complete each work at the right time.
 232. तुझ्याकडे आईचं पत्र आहे. You have a letter from your mother.
 233. त्याने मला त्याच्या कंपनीपासून दूर नेले. He banished me from his company.
 234. आईने तुम्हाला नाश्ता करायला सांगितला आहे. Mother has asked you to come have breakfast.
 235. जाऊ दे मला Let Me Go
 236. तुम्ही काय करताय What are you doing
 237. सोहम इथे आहे Soham is here
 238. हे पुस्तक आहे का? this book ?
 239. मी तसं करू शकत नाही I can’t do that
 240. आम्हाला सांगा | Tell Us
 241. ऐका ते | Listen
 242. त्या वर्षी that year
 243. म्हणजे.. .. म्हणजे I Mean
 244. प्रतीक्षा करा wait
 245. तुम्ही जा you go
 246. असे कोणी सांगितले? Who said so ?
 247. मला ते जाणवते | I Feel Puckish
 248. हे काय आहे | What is this
 249. इथे बघा | Look here
 250. मूर्खपणा | You Fool
 251. ते समजून घ्या | Make her understand.
 252. हे तितकं सोपं नाही | it’s not so easy.
 253. मी करतो I Will do it
 254. काय झालं? What happened?
 255. माझ्यासारख्या Like me
 256. तुझ्यामुळे Because of you
 257. असे आहे का is it so
 258. बाळासाहेब कुठे आहेत? Where is the boy ?
 259. ते घ्या | take this
 260. हेही घ्या take these too
 261. आत जा Get inside
 262. पुढे जाऊ द्या Let’s go
 263. जिभेवर नियंत्रण ठेवा | Mind your tongue.
 264. का नाही Why not.
 265. तुम्ही ऐकलं आहे का Did you hear it.
 266. ते पकडा hold this
 267. गरज नाही No Need
 268. मला सांगा tell me
 269. मला ते दाखवा | Show that to me
 270. सुंदर नाही का? Isn’t it beautiful ?
 271. तुम्ही म्हणाल तर | if you say
 272. आम्ही सोडणार का shall we leave
 273. तुम्ही शांत रहा You stay quiet
 274. हे पेन ठेवा keep this pen
 275. हे बोट रिंग धारण करा Keep this finger ring
 276. एवढंच That’s it
 277. काळजी घ्या Take care
 278. हे कोण आहे? Who is it ?
 279. काही नाही तिथे There is nothing
 280. शोधाशोध Look Up
 281. हे कोण आहे? Who is it ?
 282. असं का बोललात? why did you say that ?
 283. मला काहीतरी करायचं आहे I want to do something
 284. तू मला मिस केलेस. You missed me.
 285. तुम्ही मला खोटं बोललात. You made me tell a lie.
 286. त्याला पुन्हा विचारा Ask him again
 287. ते कुठे गेले आहेत? Where have they gone ?
 288. एक तास for an hour.
 289. तो आमचा वाद होता That’s what we had a dispute on.
 290. कुत्र्यांना क्षेत्र आहे. dogs have territories.
 291. आयुष्य खूप कमी आहे. Life is too short .
 292. मला तुमच्यावर विश्वास आहे. I believe in you.
 293. काही फरक पडत नाही. It doesn’t matter.
 294. मी वर जात आहे I’m going upwards.
 295. मला एकट्याने बोलायचे आहे. I want to talk to you alone.
 296. ऐका, काय शोधत होतास? Listen, What were you searching for ?
 297. तुम्ही स्वतः काही करत नाही. You do nothing by yourself.
 298. मी आणखी काय करावे? What else should I do ?
 299. कुणीच नाही | Neither of.
 300. जे घडलं ते विसरा. Forget that, whatever happened.
 301. त्यांना दारूचे व्यसन आहे. They are addicted to alcohol.
 302. तू मला मूर्ख समजतोस का? Do you consider me fool ?
 303. तुम्हाला शिकायला हवं. You will learn.
 304. मला फक्त सांगायचं होतं. I Was just to tell you.
 305. आपल्या मर्यादेत रहा. Stay in your limits.
 306. अनवाणी चालणार नाही. Don’t walk barefoot.
 307. बाजारात जाण्याच्या बहाण्याने तुला भेटायला आलो होतो. I came to meet you on the pretext of going to the market.
 308. माझ्या वडिलांना माझ्यासोबत मद्यपान करण्यात काहीच अडचण नाही | my father doesn’t mind drinking with me.
 309. मी खूप चुकीचा होतो | I was so wrong.
 310. कुणालाही सांगू नका. Don’t tell anyone.
 311. तुम्ही कॉलेजमध्ये हिजाब घालू शकत नाही. You cannot wear a Hizaab in collage.
 312. काय खाल्लेस? What did you eat ?
 313. मी त्याला ओळखतही नाही | I Don’t even know him.
 314. सर्वाधिक at the most
 315. माझ्याकडे तुला देण्यासारखे काहीच नाही. I don’t have anything to give you.
 316. त्याला तिथून बाहेर काढ. Get him out from there.
 317. कोण जात नाही? Who doesn’t go ?
 318. त्यात काय आहे? what’s in it ?
 319. दोन तासांपासून फोन करत होतो. I’ve been calling you for two hours.
 320. मला काही हरकत नाही I Don’t Mind
 321. मला ते माहीत होते I Knew it
 322. मी वेळेवर परत येईन I Will back on time
 323. आत जाऊन बोलूया. Let’s go inside and talk.
 324. ट्रेन उशिरा आली तर? What if the train’s late?
 325. जर तुमच्याकडे जास्त पैसे असतील तर तुम्ही काय कराल? What would you do if you had a lot of money?
 326. आपले सर्व पैसे गमावले तर काय? What if you lost all your money?
 327. तो तुमच्याशी खोटं बोलला तर? What if he told you a lie?
 328. मरून गेल्यास रीनाचे काय होईल? If you died then what will happen to Reena?
 329. तुम्ही जास्त खाल्ले तर मी निघून जाईन. If you act so pricey, I will go from here.
 330. तो आला असता तर बरे झाले असते. Had he come it would’ve been better.
 331. एकदा आकाशात अंधार पडला आणि तो सुरू झाला All at once the sky became dark and it began to
 332. ठीक आहे! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Alright! it’s time for us to go.
 333. तू आला आहेस हे चांगले आहे. It’s good that you’ve come.
 334. तुमचं दार उघडा आणि मला आत घेऊन जा. Open Your door and take me inside.
 335. डोळा खाली ठेवा Keep your eyes down
 336. आपल्या नाक झटकून टाकणे. Blow your nose.
 337. स्वत:वर विश्वास ठेवा Have faith in yourself,
 338. आपल्या कमेंट्स स्वत:कडे ठेवा. Keep your comments to yourself.
 339. आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. Concentrate on your work.
 340. फक्त आपल्या अंत: करणात ऐका, प्रिय | Just listen to your heart dear.
 341. नखं चावू नका. Don’t bite your nails.
 342. आपले केस combed मिळवा. Comb your hair.
 343. आपल्या लॅपटॉपवर आपला प्रिंटर कनेक्ट करा. Connect your printer with the laptop.
 344. आपल्या सर्व शस्त्रे लपवा. Hide all your weapons.
 345. एप्रिलपर्यंत हिमवृष्टी थांबली असती. The snow will have stopped by April.
 346. आता तुम्हाला माफी मागायची गरज नाही. You will not have to apologize anymore.
 347. कोणी का येणार? Why will anyone come now?
 348. आता जे काही करायचे आहे ते पोलीस करतील. Now, the police will do whatever needs to be done.
 349. आता जे करायचे आहे ते मला करायचे आहे. Now I have to do what has to be done.
 350. अद्याप पोलिसांनी कोणतीही अटक केलेली नाही. So far, the police have not gotten any clues.
 351. तुम्ही दोघेही लढणे बंद कराल का? Will you two stop quarrelling now?
 352. तुम्ही सगळे जाऊन लपवा | Now all of you go and hide
 353. व्हिस्पर /। आता तुम्ही सांगाल की माझं नातं संपलं! Now, you will tell me that my relationship is over !
 354. तो आता सहनशक्तीच्या पलीकडे आहे. It’s beyond tolerance now.
 355. आता मला माहित आहे की घरातून कोण चोरी करत होते. Now I know who used to steal in the home.
 356. आताही अनेक घरात रेडिओ ऐकू येतो. Even now, radios could be heard in many houses.
 357. आता ते विसरा. Forget it now.
 358. मी पाचव्या क्रमांकासाठी म्हटलं, तुझ्या मुलीचा हात नाही I asked for number five, not your daughter’s hand.
 359. या जगात अजूनही काही शिष्टता आहे. There’s still some decency in this world.
 360. अब्जाधीश बनणं म्हणजे मुलांचा खेळ नाही. Becoming a billionaire is not a child’s play.
 361. मी वडिलांना हे सांगितले तर त्यांना हृदयविकाराचा झटका येईल. If I tell it to my father he will have a heart attack.
 362. मी खूप बोलकी व्यक्ती आहे | I’m in the habit of talking a lot!
 363. तो खूप होणार आहे | It will be a lot of
 364. मी तुमच्यासाठी कोण आहे? After all who am I to you?
 365. पुढे काही बोलू नका. Don’t say anything further.
 366. पुढे काय? What next?
 367. पुढे काय रस्ता आहे How is the road ahead
 368. ही 10 जूनची तारीख आहे. It is 10 June.
 369. आजचे हवामान आल्हाददायक आहे. Today’s weather is pleasant.
 370. आतापर्यंत तसं काही झालं नाही. As of now, it will not happen.
 371. आज एवढा वेळ का घेत आहात? Why are you so late today?
 372. आज दुकान बंद आहे. The shop is closed today.
 373. तो आज खूप थंड आहे. It’s very cold today.
 374. आज पावसाची शक्यता आहे. It May rain today.
 375. आज पाऊस पडत होता It had to rain today,
 376. हे मी तुमच्यासमोर सांगत आहे | I am saying this to your face.
 377. तुम्ही आज तुमच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत | Today you cross all the limits
 378. तू आला नसतास तर काय ते मला कळत नाही If you had not come then I don’t know what he
 379. त्याची अडचण म्हणजे डाव गुंडाळणे. It is his problem to knead the flour.
 380. आठ वाजले आहेत. It’s eight o’clock.
 381. एखाद्या मुलीला कपडे बदलताना पाहून त्यांना लाज वाटत नाही का | Aren’t they ashamed to see a girl changing clothes?
 382. आईवर तुमचं खूप प्रेम होतं. You loved your mother dearly.
 383. यातून तुम्ही काय निष्कर्ष काढता? What do you conclude from that?
 384. असं का हसत आहेस? Why are you smiling like that?
 385. तू कधी आलास? When did you come?
 386. कुठे रहात आहात? Where are you staying?
 387. कोणाशी बोलत होतास? Who were you talking to?
 388. काय आहे परिस्थिती? How are you?
 389. मी तुला काय केलं? What I did to you.
 390. त्यासाठी मी स्वत:ला कधीच माफ केलं नाही. I’ve never forgiven myself for it.
 391. स्वत:हून का आलात, पाठवता आलं असतं Why did you come yourself, you could have sent
 392. आम्ही इथेच आहोत! We have come!
 393. आम्ही तुम्हाला मदत करू We will help
 394. तू मला थप्पड का मारत आहेस? Why do you keep taunting me?
 395. तू मला दु:खी करत आहेस. You are making me sad.
 396. तूच माझं वय आहेस. You are my age.
 397. तुम्ही माझी कॉपी करत आहात. You are copying me.
 398. कुठे ठेवत आहात? Where are you putting up here?
 399. तुमची पद्धत चुकीची होती. Your method was wrong.
 400. आपण दीर्घकाळ जगू शकता! You may live long!
 401. तू माझी खूप काळजी करतोस. You’re so concerned about me.
 402. तुम्हाला काय हवंय? Which one do you want ?
 403. मला पाहायला to look at me
 404. आम्हाला पैसे द्या | give us the money
 405. त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर आपण सगळे दिवाळखोर ठरु. If we trust him, we all will go bankrupt.
 406. मला काहीच ऐकू येत नव्हतं I could not hear anything
 407. भाऊ, ही तुमची पहिलीच वेळ आहे का? Is this your first time ?
 408. त्यामुळेच त्याने तुमचं नाव घेतलं नाही. That is why he didn’t name you.
 409. केवळ पाच लाख रुपये खर्च करून मला केवळ कारच मिळाली नाही, तर मला सन्मानही मिळत आहे. just by spending five lakhs, I am not only got a car, am also getting respect with it.
 410. इथे बघा. look here
 411. कथा इथेच संपत नाही. the story doesn’t stop here .
 412. आपल्याकडे असा साठा आहे जो जगात कुठेही उपलब्ध नाही. we have the kind of stock that is not available anywhere in the world.
 413. तू कुठे होतास? where were you?
 414. बॉस म्हणजे काय ते कळत नाही. you’ve no idea what a grouch the boss is.
 415. भाऊ /। तो ऐकला असं वाटतं का? – Do you think he heard?
 416. ती भावनिक आहे! she’s become emotional!
 417. फक्त ते लक्षात ठेवा | Just keep it in your mind
 418. लाल रंगाची साडी घालून बसलेली ती मुलगी बघा तिथे? see that girl sitting there, wearing a red saree?
 419. माझ्या भावाने मला सगळं सांगितलं. Brother told me everything.
 420. आठवड्याच्या कोणत्या दिवशी तो आज आहे काही सुराग? any clue what day of the week it is today?
 421. भाऊ, मी एक कॉल करू शकता? Brother, Can I make a call?
 422. भाऊ, त्याच्या वयाचा अंदाज लावता येईल का? Brother, can you guess his age?
 423. मला तुमच्याशी बोलायचंही होतं | even I wanted to talk to you
 424. विसरून जा. forget it.
 425. त्यावर ताशेरे ओढून घ्या. hang it on this.
 426. तो देशद्रोही झाला. he turned out to be a traitor.
 427. भाऊ, मला तुमच्याशी लगेच बोलायचं आहे. – I want to speak to you urgently. –
 428. ते काय आहे? What is that?
 429. एकदा माझे ऐका. listen to me once.
 430. ते एक बघा. look at that one.
 431. तिकडे बघा. Look there once.
 432. अनेक जण तुमच्याकडे आले आहेत. many would have come to you.
 433. काय खावे /. what is there to eat.
 434. त्याला असं का सोडलं? why did you leave him like that?
 435. तुम्ही धनबादमध्ये आहात | you’re in Dhanbad.
 436. भैय्या /। मी तुमच्यासोबत राहीन. Brother. I will be with you.
 437. त्याचा भाऊ आला आणि घडलेल्या चुकीचा पश्चाताप झाला. His brother came and is regretting for the mistake that happened.
 438. त्यांचा व्यवसाय अखेर स्थिरावला जेव्हा त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर लोखंडी गोदाम उभारले. His business finally became stable when he set up a massive iron warehouse.
 439. त्याचे कुटुंब तीर्थयात्रेवर आहे, त्यामुळे तो अनेकदा बाहेर खाणे. His family is on a pilgrimage, so he eats out often.
 440. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या पुनरागमनाचा आनंद साजरा करावा | His family must be celebrating his return.
 441. त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती की ते इंजिनिअर असे आहेंवा डॉक्टर व्हावेत | His father wanted him to become a doctor or engineer.
 442. चाळीस त्याच्या माणसांनी जोरदार लढा दिला. His forty men fought hard.
 443. त्याचा न्याय गप्प आहे. His justice is silent.
 444. डॉक्टरांच्या अटकेनंतर त्याचे आयुष्य असेच राहणार नाही. His life won’t be the same after the doctor’s arrest.
 445. त्याचे जीवन एक गडद खाण, पाणी जलद भरले आहे | His life’s a dark mine, swiftly filling with water…
 446. त्याचा मूड सुंदर महिलांची छेडछाड करत आहे | His mood is flirting with beautiful ladies
 447. प्रथम तुमच्यासाठी | First for you.
 448. प्रथम, एक स्मित आपल्या मनातून ripped. First let a smile burst inside you.
 449. सर्व प्रथम, ती सत्य बोलत आहे की नाही हे मला माहीत आहे. First let me find out whether she’s telling the truth.
 450. प्रथम, आपण त्यांना विश्वास करू शकता की नाही हे शोधा First let’s find out if it’s worth trusting you
 451. 1 कोटी, तर आता 400 कोटींचा दावा. First one crore, and now claims worth 400 crores.
 452. आधी मला सांगा की तुम्ही स्टॉक का पाठवला नाही. First tell me why you didn’t you send the stock.
 453. आधी नोकर, मग मुलगी… first the servant, then the daughter…
 454. सर्व प्रथम, आपण | First to you.
 455. आधी कुणाला मारहाण करून त्यांच्यावर अत्याचार करा | First you beat up and torture somebody.
 456. मी साखर खाणे थांबवावे. I must stop eating sugar.
 457. शत्रूला शरण जा. surrendering to the enemy.
 458. तू माझ्या पायाला स्पर्श केलास आणि आता मला पुन्हा नमस्कार करत आहेस? you touched my feet and now you’re greeting me again?
 459. पहिल्याने, मी कोणीही लोभ मरणार ऐकले नाही. firstly I haven’t heard of anyone dying of greed ever.
 460. झाडांवर आणि जंगलावर उडी मारणे Flew above the trees and forest
 461. त्या कारचा पाठपुरावा करा | Follow that car.
 462. मूर्ख! Fool!
 463. आपले पाय वर उचला. Lift your legs.
 464. मूर्ख मुलगा! Foolish boy!
 465. एक शास्त्रीय मैफिल साठी. For a classical music program.
 466. मोफत कोचिंग योजनेसाठी. for a free coaching scheme.
 467. एका हत्येसाठी. for a murder.
 468. तुमच्यासारख्या सामान्य माणसासाठी. for a ordinary man like you.
 469. काही प्रकरणांसाठी. for certain matters.
 470. प्रत्येक गोष्टीसाठी For everything
 471. देवाच्या दृष्टीने | For God’s sake
 472. स्वर्गासाठी For heaven’s sake
 473. तुम्ही आधी ते करू शकता का | can you do that first
 474. त्याच्याबद्दल स्वप्न पाहणे? for her to dream about me?
 475. त्याच्या बांधकाम आणि नाश साठी. for its creation and its destruction.
 476. माझ्यासाठी For me
 477. क्षणासाठी, लोक घाबरत आहेत, पण तो भीती लवकरच समाप्त होईल. For now people seem afraid, but that fear will soon evaporate.
 478. एका सेकंदासाठी For one second
 479. आमच्या व्यस्ततेसाठी | For our engagement
 480. गरिबांसाठी | For poor people
 481. तुमच्याकडे किती पैसे आहेत | For the kind of money you have
 482. एक सैनिक करण्यासाठी For the making of a soldier
 483. परस्पर सुखासाठी For the mutual joy
 484. म्युच्युअल आरोग्य आणि आराम साठी | for the health and comfort given to each other
 485. मी पुढचा प्रश्न विचारणार आहे | for the next question l’m going to ask.
 486. माझ्या कुटुंबाच्या शांती आणि समृद्धीसाठी. for the peace and prosperity of my family.
 487. त्याच्या कुटुंबाच्या शांती आणि समृद्धीसाठी. for the peace and prosperity of their family.
 488. त्याच्या कारकीर्दीसाठी. for the sake of your careers.
 489. आता दोन महिने | For two months now.
 490. कशासाठी भाऊ | for what bro?
 491. कोणासाठी? For whom?
 492. माझी काळजी करू नका | Forget about me.
 493. भूतकाळ विसरा, भविष्यावर लक्ष केंद्रित करा | Forget about the past, look forward to the future.
 494. दु: ख विसरू, क्षमा करा आणि पुढे जा | Forget about the hurt, forgive and move on.
 495. संघर्षाची चिंता करू नका, पुढे जात राहा Forget about the struggle, keep pushing forward.
 496. आपल्या स्वप्नांच्या दिशेने काम करत रहा | keep working towards your goals.
 497. चुकांची चिंता करू नका, त्यांच्याकडून शिका | Forget about the mistakes, learn from them.
 498. भीतीची चिंता करू नका, अडचणींना सामोरे जा | Forget about the fear, face your challenges.
 499. पराभव विसरा, यशासाठी काम करा | Forget about your failures, work towards your success.
 500. विसरून जा. Forget her.
 501. चला तर मग करूया. let’s do it.
 502. ते राहू द्या. Forget it.
 503. एक सत्य सांगतो | let me tell you a truth
 504. ऋषी कपूर यांनी दिलगिरी व्यक्त केली | Forgive me, brother.
 505. आपला राग मागे सोडा. Forsake your anger.
 506. काही मिळालं? Found anything?
 507. पहिल्या पत्नीकडून चार, तर दुसर् याकडून एक. Four from the first wife, and one from the second.
 508. चारपट जास्त दूध. Four times as much milk.
 509. चार वेळा. Four times.
 510. गरिबांसाठी मोफत ट्यूशन. Free tuitions for the poor.
 511. गरम तेलात डीप फ्राय करा. Fried in hot oil.
 512. तुमच्या मैत्रीबद्दल धन्यवाद | Friendship doesn’t know sorry’s and thank you’s.
 513. पुढील महिन्यापासून From next month
 514. इंटरनेटपासून ते कोणत्याही सरकारी वस्तूचा लिलाव झाला आहे. From the Internet to any government commodity, it’s all auctioned.
 515. आमच्या आंबा बागेत आंब्याच्या झाडापासून… From the mango tree in our mansion…?
 516. व्यापारी पासून? From the piles?
 517. त्यांच्या शरीरातून आणि हृदयातून. From their body and from the heart.
 518. कुठून आलास? From where have you come?
 519. तुम्ही हिंदी बोलता का? Don’t speak Hindi?
 520. कुठे? From where?
 521. कोणाकडून? From who?
 522. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड. Front and back.
 523. मी कुठेही जात नाही. I won’t go anywhere.
 524. तुला काय म्हणायचे आहे? What do you mean?
 525. मी जाणार नाही. I won’t go.
 526. तुम्ही काय कराल What will you do?
 527. माझे ऐका. Listen to me.
 528. या परिस्थितीत मी तुम्हा सर्वांना एकटे सोडणार नाही. I won’t leave all of you alone in this situation.
 529. मी त्याला जाऊ देणार नाही. I won’t leave her.
 530. मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही. I won’t let go.
 531. कुत्र्यांकडे जाऊ देणार नाही! I won’t let it go to dogs!
 532. मी ते पुन्हा होऊ देणार नाही. I won’t let it happen again.
 533. मी तिचा चेहरा ओळखू शकत नाही | I won’t recognize him by face.
 534. मी पुन्हा म्हणणार नाही I won’t say it again
 535. मी त्याला फिरायला नेणार नाही. I won’t take him for a ride.
 536. मी तुला काही सांगणार नाही. I won’t tell you anything.
 537. ही मुलगी This girl.
 538. मी तुला सांगणार नाही. I won’t tell you.
 539. मी करणार नाही. I won’t.
 540. मी करणार नाही. -तुम्ही. I won’t. – You will.
 541. मला तुमची व्यर्थ चिंता आहे. I worry for you in vain.
 542. जर कोणी माझ्याबद्दल एवढी उत्सुकता दाखवली तर मी सोडणार नाही. I would not leave if someone had shown so much interest in me.
 543. मी तुला एकटे सोडण्यापेक्षा मरून जाईन. I would rather die than leave you alone.
 544. सुट्टीत घरी परतण्यासाठी मी अनेक महिने वाट पाहीन. I would wait months for you to return home in the holidays.
 545. मीही पक्षाच्या निर्णयाविरोधात गेलो आहे. I even went against the party’s decision.
 546. मी तुम्हाला धोकादायक पातळी प्रेम | I feel deeply in love with you.
 547. मला वाटत नाही की मी ते करू शकणार आहे. I feel I may not be able to do this.
 548. मला वाटतं मी चित्रपटात अभिनय करत आहे I feel like I’m starring in my own film.
 549. मी झोपी गेलो. I fell asleep.
 550. तुम्ही झोपलात का? Fell asleep?
 551. तो मला आवडतो याचा मला खूप आनंद होतो. I felt very happy that this boy likes me so much.
 552. मी तुला शंभर देतो, पन्नास नाही | I’ll give you a hundred not fifty
 553. मी तुला थप्पड मारून घेईन | I’ll give you a tight slap
 554. तुला जे हवे ते देईन | I’ll give you anything you want.
 555. मी तुला काही औषध देतो. I’ll give you some medicine.
 556. मी जाईन I’ll go
 557. मी कुणाला तरी जाऊन विचारेन. I’ll go and ask someone.
 558. मला थोडे पाणी मिळेल. – I’ll go get some water. –
 559. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Come on.
 560. मी तुझ्याबरोबर घरी जाईन. I’ll go home with you.
 561. या महिन्यात मी तिथे जाणार आहे. I’ll go this month.
 562. मला हवं असेल तर मी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार! I’ll go to the Supreme Court if I have to!
 563. मी तुम्हाला एका पोलिसाच्या हवाली करेन. I’ll hand you over to a cop.
 564. काळजी करू नका! Don’t worry!
 565. माझ्याकडे काहीतरी असेल. I’ll have some.
 566. मला पाहिजे. I’ll have to.
 567. मी त्याला बॅगेची मदत करेन. I’ll help her with the bags.
 568. मी तुला मारून टाकीन I’ll hit you!
 569. मी आताच येईन.. ! I’ll just come.
 570. मी सर्वांना मारून टाकीन I’ll kill everyone
 571. मी त्या दलालाला मारून टाकेन! I’ll kill that pimp!
 572. मी तुला मारून टाकीन. I’ll kill you. –
 573. शापित हो तुझ्यावर. Damn you.
 574. मी चालेल | I’ll leave.
 575. मी त्यांची काळजी घेईन. तू जिथे आहेस तिथून परत ये. I’ll look after them. You come back where you belong.
 576. मी माझ्या वडिलांना शोधून काढेन. I’ll look for my father.
 577. तोपर्यंत माझं सगळं सौंदर्य हरवून जाईल. I’ll lose all my beauty by then.
 578. मी तुम्हाला एक प्रस्ताव देईन जो तुम्ही नाकारू शकत नाही. I’ll make you an offer you can’t refuse.
 579. मी सांभाळून घेईन. I’ll manage.
 580. तुझी आठवण येईल | I’ll miss you.
 581. ते मी कधीच विसरणार नाही. I’ll never forget this ever.
 582. मी हे शहर कधीही सोडणार नाही. I’ll never leave this town.
 583. आता काही आदेश देईन I’ll order some now
 584. बुलडोझरची व्यवस्था करू. I’ll organise the bulldozer.
 585. आता पुढे जा. now move.
 586. मी तुला पैसे देतो. I’ll pay.
 587. मी तुझ्याबरोबर खेळेन. I’ll play with you.
 588. मी तुला वाचवीन | I’ll rescue you.
 589. उद्या परत देईन. I’ll return it tomorrow.
 590. मी पैसे वाचवेन. I’ll save money.
 591. आम्ही आमच्या गावी परत जाऊ. We’ll go back to the village.
 592. तू स्वत:ला कसे वाचवशील ते मी बघेन | I’ll see how you are going to save yourselves
 593. मी तुम्हाला पैसे पाठवीन. पुन्हा इथे येण्याची गरज नाही. I’ll send the money on. No need to come here again.
 594. तोपर्यंत मी थोडी करी सर्व्ह करेन. I’ll serve some curry till then.
 595. मुलींना आनंदी कसे ठेवायचे हे मी तुम्हाला दाखवेन. I’ll show you how to keep the girls happy.
 596. मी तुम्हाला दाखवेन. I’ll show you.
 597. मी समोर बसणार आहे I’ll sit in front
 598. मी त्याच्या शेजारीच बसणार आहे I’ll sit next to her
 599. मी तुला थप्पड मारीन! I’ll slap you!
 600. मी त्याचे बारीक तुकडे करीन. I’ll slice it into little pieces.
 601. मी स्वत:च बोलेन. I’ll speak myself.
 602. मी उद्या पक्षाच्या हायकमांडशी बोलणार आहे. I’ll speak to the party high command tomorrow.
 603. शिक्षकाशी तुमच्याबद्दल बोलून दाखवेन. I’ll speak to the teacher about you.
 604. मी त्याच्याकडे बघतो. – I’ll stare at him. –
 605. किती वेळ? Till when?
 606. मी आणखी एक आठवडा येथे राहणार आहे आणि त्याची चाचणी घेईन, असे ते म्हणाले. /। I’ll stay here for another week and test her.
 607. मी तुझा गळा घोटून घेईन. I’ll strangle you.
 608. मी त्याची काळजी घेईन | I’ll take care of her.
 609. मी तुझी काळजी घेईन I’ll take care of you
 610. मी घेईन | I’ll take it
 611. मी पंधरा दिवस थोडा विसावा घेईन I’ll take some rest for 15 days
 612. मी तुला इथून घेऊन जाईन. I’ll take you away from here.
 613. मी तुला परत घेऊन जाईन I’ll take you back
 614. मी तुला घरी घेऊन जाईन. I’ll take you home.
 615. मी तुला सोबत घेऊन जाईन. I’ll take you with me.
 616. मी आता तुझी रजा घेईन. I’ll take your leave now.
 617. मी त्याच्याशी बोलणार आहे. I’ll talk to her.
 618. मी पक्ष हायकमांडशी बोलणार आहे. I’ll talk to the party high command.
 619. मी नंतर तुमच्याशी बोलणार आहे I’ll talk to you later
 620. मी त्यांना धडा शिकवीन. I’ll teach them a lesson.
 621. काय चाललंय ते सांगतो I’ll tell you what’s going on
 622. खंडणीचे पैसे कधी सुपूर्द करायचे ते मी सांगेन I’ll tell you when to hand over the ransom money
 623. मी डॉ. मोहंती यांना सुनावणार आहे. I’ll text doctor Mohanty.
 624. याचा मी विचार करून तुम्हाला कळविणार आहे I’ll think about it and let you know
 625. मी हे गोड कॉर्न सूप तुमच्या डोक्यावर टाकीन. I’ll throw this sweet corn soup on your head.
 626. मी तुम्हाला चावी फेकून देईन. I’ll throw you the keys.
 627. मी त्याच्या पायाला स्पर्श करेन. I’ll touch his feet.
 628. मी फिरतो I’ll turn around
 629. सर्वांना जाग आणून सांगेन काय झालं! I’ll wake everyone up and tell them what happened!
 630. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I’ll wake up everyone with one scream.
 631. मला हवं असेल तर मी घरी जाईन, मला आता जाण्याची गरज आहे! I’ll walk home if I have to, I just need to go right now!
 632. नोकरी मिळाल्यावर मी तुम्हाला ‘WhatsApp’ करणार आहे. I’ll ‘WhatsApp’ you when the job’s done.
 633. मी जिवंत राहिलो तर चिंतेत पडू. I’ll worry if I stay alive.
 634. मी एक विद्यार्थी आहे. I’m a student.
 635. मी अभिनय करतोय, मी खरंच मरत नाहीये… I’m acting, I’m not really dying…
 636. मीही सुवर्णपदक विजेती आहे. I’m also a gold medallist.
 637. मी विमानतळावरच आहे! I’m at the airport!
 638. मी इथेच आहे! I’m here!
 639. मी बाजारात आहे. I’m at the bazaar.
 640. मी काम करत आहे. I’m at work.
 641. मी आता बरी आहे सर, धन्यवाद. I’m better now Sir, thank you.
 642. मला पुन्हा लाज वाटते | I’m blushing again.
 643. मी त्याला सोबत घेऊन येत आहे. I’m bringing him along.
 644. मी गोपी काकाला फोन करतोय. I’m calling Gopi uncle.
 645. मी आत येत आहे! I’m coming !
 646. मी ठीक आहे! I’m cool!
 647. माझ्या हातांनी दाढी केलेल्या माणसाचे रक्त लिहिले आहे | I’m destined to kill a bearded guy.
 648. तुम्ही जे मागितले ते मी करत आहे. I’m doing as you had asked.
 649. तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी मी मरत आहे | I’m dying for you to love me.
 650. तुझ्या माजी पतीला भेटायला मी मरत आहे. I’m dying to meet your ex-husband.
 651. मी मरतोय, अरे मुर्ख! I’m dying, you idiot!
 652. मी तुझ्यावर प्रेम करतो | I’m falling in love with you.
 653. मला आजारी वाटते | I’m feeling ill.
 654. फक्त ते थांबवा | Just stop.
 655. मी घरी जात आहे. I’m going home.
 656. मी जात आहे, आई.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I’m going mother.
 657. त्यामुळे त्यांची भेट घेतली जाते I’m going to a meet him
 658. मी अमेरिकेला जात आहे. I’m going to America.
 659. मी काही प्रश्न विचारणार आहे | I’m going to ask a few questions.
 660. मी ती फ्रेम करणार आहे. I’m going to frame this.
 661. त्यामुळे त्यांची भेट घेतली जाते I’m going to meet him.
 662. सगळं सांगून टाकतो सर! I’m going to tell Sir everything!
 663. मी झालो आहे | I’m gone.
 664. मी सर्वोत्तम वेळ येत! I’m having the best time !
 665. मी मुंबईत आहे | I’m here in Bombay.
 666. मी इथे आहे, उन्हात उभी आहे. I’m here, standing in the sun.
 667. जिथे मी तुम्हाला पाहू शकेन तिथेच राहा. Stay where I can see you.
 668. मी तुरुंगात आहे | I’m in prison here.
 669. मी एका मोठ्या खोलीत आहे. तू येऊन मला बघशील का? I’m in the big room. Will you come and see me?
 670. मी एका जीपमध्ये आहे. I’m in the jeep.
 671. मी फक्त जात आहे. I’m just leaving.
 672. मला खरंच आनंद झाला तुम्ही फोन केलात. I’m just really glad you called.
 673. मी एवढंच म्हणतोय की तुम्ही दोघं 40 दिसता. I’m just saying that both of you look 40.
 674. मी फक्त लांडगा आहे. I’m just the laundry guy.
 675. मी आधीच उशीर झालेला आहे. I’m late already.
 676. मी त्यांना सोडतो | I’m leaving them.
 677. मी लिसा डिसोझा. पण तुम्ही मला लिसा म्हणू शकता. I’m Lisa D’Souza. But you can call me Lisa.
 678. मी खरंच कमी पडलोय. I’m lying really low.
 679. मला वेडा आवडतो. I’m madly in love with you.
 680. मी पनीर बनवत आहे. खाशील का? I’m making paneer. Will you eat it?
 681. मी महान अवांछित भेटत आहे | I’m meeting the Great Unwashed.
 682. मी कधीच कुणाशी एवढा असभ्यपणा केलेला नाही | I’m never so rude to anyone.
 683. मी फॅन नाही | I’m not a fan.
 684. मी दहशतवादी नाही. I’m not a militant.
 685. तुझ्या मूर्ख धोक्यांना मी घाबरत नाही. I’m not afraid of your stupid threats.
 686. मी तुमच्यासारखा बुद्धिजीवी नाही | I’m not an intellectual like you.
 687. मी असभ्य होत नाही | I’m not being rude.
 688. मी माझं घर सजवत नाही | I’m not decorating my house.
 689. मी गोष्टी स्पष्टपणे स्पष्ट करत नाही. I’m not explaining things clearly.
 690. मी नोकर क्वार्टरमध्ये राहणार नाही. I’m not going to stay in the servant quarters.
 691. मी त्याला एकटे सोडत नाही. I’m not leaving her alone.
 692. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I’m not ok with it
 693. मी खेळत नाही. I’m not playing.
 694. मी हे बोलत नाही, आकडे हे दाखवतात. I’m not saying it, the numbers are showing it.
 695. मी आता घाबरत नाही | I’m not scared anymore.
 696. मी हसत नाही. I’m not smiling.
 697. मी तुमच्याशी बोलत नाही. I’m not talking to you.
 698. मी तुझा भाऊ नाही. I’m not your bro.
 699. मी जात आहे. I’m off.
 700. मी ठीक आहे. I’m okay.
 701. मी त्याला अटक करण्याच्या मार्गावर आहे. I’m on my way to arrest him.
 702. मी दवाखान्यात दाखल झालो आहे. I’m on my way to the hospital.
 703. मी तुमच्या बाजूने आहे I’m on your side
 704. मी फक्त समस्या सोडवत आहे. मला पाच मिनिटे द्या. I’m only solving a problem. Give me five minutes.
 705. मला तुमचा अभिमान आहे I’m proud of you
 706. मी खरोखर, खरोखर आनंदी आहे. ‘ I’m really, really happy.’
 707. मी पुढील महिन्याच्या 19 तारखेला निवृत्त होत आहे. I’m retiring on the 19th of next month.
 708. मी बरोबर आहे I’m right
 709. मी उशीरा धावतोय… जास्त वेळ लागणार नाही… I’m running late… – Won’t take long…
 710. मी तुम्हाला आता एक फोटो पाठवत आहे. जा आणि पटकन द्या. I’m sending you a photo now. Go and give this quickly.
 711. मी अजून बोलतोय! I’m still talking!
 712. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I’m stubborn because it’s my heart!
 713. मला खात्री आहे की आपण सर्वांनी अनेक कथा ऐकल्या आहेत I’m sure all of you have heard a lot of stories
 714. मला खात्री आहे की प्रत्येकाला प्रार्थना करायची आहे. I’m sure everyone would like to pray.
 715. मला खात्री आहे की तुम्हाला ते आवडले आहे. I’m sure you liked it.
 716. मी तुमच्याशी बोलतोय. I’m talking to you.
 717. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . | I’m telling you to go.
 718. मी सांगतोय, भाऊ, मी तसं करू शकत नाही. I’m telling you, brother, I cannot do this.
 719. मी कबरींचा रखवालदार आहे, कुत्रे माझे भक्षक आहेत. I’m the keeper of graves, dogs are my supper.
 720. मी फुलपाखरांची राणी आहे, मी इथे येते I’m the queen of butterflies, here I come
 721. मी जबाबदार अधिकारी आहे I’m the responsible officer
 722. त्याची खूप मजा येणार आहे It’ll be great fun
 723. नंतर तो खूप अधिक क्लिष्ट होईल. It’ll be much more complicated later.
 724. ती वाईट गोष्ट आहे | It’s a bad thing.
 725. पंधरा मजली इमारत.. . इथे 12 मजली आणि या बाजूला 3. It’s a fifteen floor building… 12 floors here and 3 on this side.
 726. हा गंभीर गुन्हा आहे. It’s a grave sin.
 727. ही एक उत्तम भाषा आहे. It’s a great language.
 728. ही परिस्थिती आणि लोकांनी मला कडू केलं. It’s the conditions and people who made me bitter.
 729. ही परिस्थिती लोकांना दयनीय करणारी आहे. It’s the conditions That make people bad.
 730. हाच एक चांगला प्रयत्न आणि विजय यातील फरक आहे. It’s the difference between a good try and a victory.
 731. तो एका डॉक्टरचा मुलगा आहे | It’s the doctor’s son.
 732. ही एका घराची कथा आहे It’s the story of a house
 733. खूप उशीर झालाय. It’s too late.
 734. तो खूप पातळ आहे, पण प्रतिमा खरोखर स्पष्ट आहे. It’s too thin, but the image’s really clear.
 735. हे खरं आहे सर. It’s true, sir.
 736. हे खरे आहे, तरी. It’s true, though…
 737. कोणत्याही आधाराशिवाय एकटीच स्त्री टिकून राहणे फार कठीण असते It’s very difficult for a single women to survive without any support
 738. हे खूप सोपे आहे. It’s very easy.
 739. ते खूप चांगले आहे It’s very good
 740. तो खूप गरम आहे. It’s very hot.
 741. हे फार महत्वाचे आहे. It’s very important.
 742. त्याची किंमत 80 रुपये आहे, पण मी तुम्हाला फक्त 60 रुपये शुल्क आकारणार आहे. It’s worth 80, but I’ll charge you only 60.
 743. त्याची किंमत… त्याची अमूल्य! Its worth… it’s priceless!
 744. त्यात लिहिले आहे की, दोन लोकांनी त्यांचे घर पाडले असून त्यांनी संपूर्ण घराचा शोध घेतला आहे | It’s written that two men has broken his home and They searched the whole house.
 745. आज तुझी बारी आहे. It’s your turn today.
 746. तुम्ही असे का केले हे मी आधीच सांगितले आहे. I’ve already told you why you did it.
 747. मी आधीच तुमच्याबद्दल खूप काही लिहिलं आहे | I’ve already written so much about you.
 748. माझी एक कल्पना आहे I’ve an idea
 749. मी तीन-चार वेळा त्याचे पूर्ण नाव विचारले आहे. I’ve asked his full name three or four times.
 750. मी या रस्त्याने खाली गेलो आहे… I’ve been down this road…
 751. मी वर्षानुवर्षे अशा प्रकारे बोलण्याची स्वप्ने बघत आलो आहे! I’ve been dreaming of talking like that for years!
 752. मी सकाळपासून खातोय. I’ve been eating since morning.
 753. खूप दिवसांपासून मी स्वत:ला रोखून धरत आहे. I’ve been holding myself back for a long time.
 754. मी बेघर माणसासारखं इथे 2 दिवस झोपतोय | I’ve been lying here for 2 days like a homeless man.
 755. सकाळपासून सांगत होते I’ve been telling you since morning
 756. गेल्या काही दिवसांपासून मी याबाबत विचार करत आहे. I’ve been thinking about something for the past few days.
 757. मी त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे I’ve been trying to tell them
 758. मी एका बाजूने दुसर् या बाजूने भटकत आहे | I’ve been wandering from one shore to another.
 759. मी ‘सब कुछ किया है भाई, चिंता मत करो. I’ve by-hearted everything, brother, don’t worry.
 760. मी मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगारांना पकडले आहे | I’ve caught most wanted criminals.
 761. मी माझा विचार बदलला आहे. I’ve changed my mind.
 762. मी आधी जाईन. I’ll go first.
 763. मी बदलले आहे. I’ve changed.
 764. खूप छान. Very good.
 765. सर्व काही सांगण्यासाठी मी दूरवरून आलो आहे | I’ve come from so far to tell you everything.
 766. मी एवढ्यावर आलो आहे | I’ve come so far away.
 767. मी तुमच्यासाठी लढण्याचा निर्णय घेतला आहे | I’ve decided I to struggle for you.
 768. मी माझ्या मतावर निर्णय घेतला आहे | I’ve decided my vote.
 769. मी ठरवलंय… I’ve decided that…
 770. मी ठरवले आहे की आम्ही अजून एक आठवडा इथेच थांबलो आहोत! I’ve decided we’re staying here another week!
 771. मी केले आहे | I’ve done it.
 772. आयुष्यभर मी हेच करत आलो आहे | मास-अडजस्ट्ड /। I’ve done that all my life: adjusted to English.
 773. मी फजलू आणि इतर काही जणांचीही हत्या केली आहे. I’ve even murdered Fazlu and a few others.
 774. मी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. I’ve filed a petition in court.
 775. मला केंब्रिजमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. I’ve got admission to Cambridge.
 776. तुला काही पुस्तकं मिळाली, पण… I’ve got you some books but…
 777. रुग्णालयात माझा एक शब्द आहे. I’ve had a word at the hospital.
 778. मी ऐकलं की तुझ्यासोबत एक नवी मुलगी राहते. I’ve heard that there’s a new girl staying with you.
 779. मी त्याला माझा सहाय्यक म्हणून ठेवले आहे. I’ve kept her as my assistant.
 780. या आणि बसा. Come and sit.
 781. विशेषत: तुमच्यासाठी मी ती सुरक्षित ठेवली आहे. I’ve kept her safely, especially for you.
 782. मी तो तिथेच ठेवला. आपण सहजपणे ते पाहू शकता. I’ve kept it right there. You can easily see it.
 783. मी तुझ्या उशीवर तारे ठेवले आहेत I’ve laid the stars on your pillow
 784. मी माझं डोकं सोडलं आहे. I’ve left Sir…
 785. मी आज तुम्हाला जाऊ देतो. I’ve let you in today.
 786. मी सगळीकडे पाहिलं आहे. I’ve looked everywhere.
 787. मी गणती गमावली आहे. I’ve lost count.
 788. मी तुला माझी बायको, राम बनवायचं मन बनवलं आहे. I’ve made up my mind to make you my wife, Rama.
 789. अशा अनेक मैफिलींमध्ये मी त्यांची भेट घेतली आहे | I’ve met him in many concerts like that.
 790. मी यापूर्वीही तीन जणांची हत्या केली आहे | I’ve murdered three men already.
 791. मी कधीच व्यस्त झालो नाही. I’ve never even been engaged.
 792. मला तसं कधीच वाटलं नाही | I’ve never felt like this.
 793. मी त्याला कधीच मारलं नाही. कसं धाडस केलंय तुला! I’ve never hit her. How dare you!
 794. मी कधी समुद्र पाहिला नाही | I’ve never seen the sea.
 795. माझे काही नियंत्रण नाही. शब्द माझ्याशिवाय निघून जातात I’ve no control. Words pour out without my knowing
 796. मला या नाटकात रस नाही. I’ve no interest in this drama.
 797. मी जागा नाही! I’ve no place!
 798. सकाळपासून मी काहीही खाल्लेलं नाही. I’ve not eaten a thing since morning.
 799. मी डेस्कवरून बॅग उचलली. I’ve picked up my bag from the desk.
 800. मी माझ्या भावना एका पत्रात खाली ठेवल्या आहेत. I’ve put my feelings down in a letter.
 801. दोन्ही संघांकडून आलेले अहवाल मी सविस्तर वाचले आहेत. I’ve read the reports from both teams, in detail…
 802. एक कप चहा घ्यावा | Let’s have a cup of tea.
 803. हे सगळं मिळून ऐकावं | Let’s hear it all together.
 804. आम्हाला कोणीतरी आपण मागून कॉल कल्पना द्या. Let’s imagine someone’s calling you from the back.
 805. कल्पना करूया की राजूशी तुमचं लग्न होईल | Let’s imagine that you do get married to Raju.
 806. आम्हाला न्यायालयात कळवा | Let’s inform the court.
 807. या 10 दिवसात आयुष्यभर जगू या. Let’s live an entire lifetime in these 10 days.
 808. एक बाजी करूया. Let’s make a bet.
 809. संध्याकाळी तुला भेटतो. Let’s meet in the evening.
 810. आता उशीर करू नये. Let’s not delay anymore.
 811. परत जाऊ नये. Let’s not go back.
 812. चला, धावूया | Let’s run away.
 813. त्याची पार्टी करू देतो. Let’s party.
 814. बाटल्या उघडण्याची वेळ. Time to open up the bottles…
 815. चला खेळूया खेळूया Let’s play
 816. चला धावूया Let’s race
 817. आपला मित्र किती दूर जातो ते पाहू या. Let’s see how far our friend goes.
 818. राणीच्या बोटांवर काय दिसतं ते पाहू या. Let’s see how it looks on Rani’s finger?
 819. किती कठीण आहे ते पाहू या. Let’s see how tough he is.
 820. गुजरात आणि ओरिसाला लोह थेट जास्त दराने विकले जाते. Lets sell the iron to Gujarat and Orissa directly and at higher rates.
 821. हे सर्व पत्र मुकेशला दाखवूया. Let’s show all these papers to Mukesh .
 822. बसून बोलू देतो. Let’s sit down and talk.
 823. चला सुरुवात करूया | Let’s start.
 824. वादविवाद सुरू करा | Let’s start the discussion.
 825. खेळ सुरू करू या | Let’s start the game.
 826. आपण प्रारंभ करू या | Let’s start with you.
 827. त्याच्या वडिलांचा मृतदेह घरी घेऊन जा. let’s take father’s body home.
 828. एक नाणी फुंकू द्या | Let’s toss a coin.
 829. तो थंड होईपर्यंत प्रतीक्षा करू द्या. Let’s wait till it’s cooler.
 830. सर्वांना जागं करूया. Let’s wake up everyone.
 831. लवकर गुंडाळून घ्यावे | let’s wrap this up quickly.
 832. तुम्हाला पत्र | Letters for you.
 833. जमीन खरेदी करायची असेल तर खरेदी करू शकता | lf anyone wants the buy the land he can.
 834. सर्वांनी सहमती दर्शवली. Everyone gave their approval.
 835. लिअर /। Liar.
 836. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . You don’t mean that.
 837. इथेच झोपा. Lie down here.
 838. जाऊ दे! Lie down!
 839. केंब्रिजला न गेल्यास आयुष्य संपत नाही | Life doesn’t end if you don’t go to Cambridge.
 840. एकासाठी आयुष्य म्हणजे दुसर् यासाठी मृत्यू | Life for one May mean death for another.
 841. जीवन येणे-जाणे आहे | Life is about come and go.
 842. जीवन येणे-जाणे नाही, जीवन पुढे जाणे आहे. Life is Not about come and go , life is about moving ahead.
 843. जीवन पुढे सरकते आहे. Life is about moving ahead.
 844. जीवन सुकर होईल. Life will be easier now.
 845. एकदा गेले की आयुष्य कधीच परत येणार नाही. बरोबर! Life will not come back once it is gone. Right.
 846. एक भूमिका घ्या. Lift the stand.
 847. एक बल्ब प्रकाश सारखे, तो प्रश्न चिन्ह आहे. Like a bulb lighting up, that’s the question mark.
 848. चमचमीत सारखे! Like a chameleon!
 849. एखाद्या राणीप्रमाणे. Like a queen.
 850. शेजाऱ्यासोबत टॉवेलमध्ये टाकणाऱ्या बेचैन बाईप्रमाणे. Like a restless lady who throws in the towel with her neighbour.
 851. एखाद्या प्रवाहात गुलाबासारखा. Like a rose in the gutter.
 852. शेपटीविना सापाप्रमाणे दु:खात लिहिणार. Like a snake without a tail, you will writhe in pain.
 853. एखाद्या वाईट मुलाप्रमाणे.. . मूर्ख! Like a spoilt child… Stupid!
 854. एक मिष्टान्न सारखे? Like a sweet?
 855. एक वायर सारखे | Like a wire.
 856. प्राण्यांप्रमाणे. Like animals.
 857. शरीर आणि आत्मा सारखे | like body and soul.
 858. चीनप्रमाणे, जपानप्रमाणे.. . दोघांनाही गोष्टी शोधायला आवडतात. Like China, like Japan… both like to invent things.
 859. जसे तुम्ही ‘जागता आहात, आणि तुम्ही’ पुन्हा स्वप्न पाहत आहात | Like dreaming while you’re awake.
 860. सर्व काही सामान्य होते Like everything was normal
 861. जसे फ्रेंच… पण फ्रेंच नाही! Like French… but Not French!
 862. मी म्हटल्याप्रमाणे | Like I was saying.
 863. चित्रपट बघण्यासारखे आहे Like I’m watching a movie
 864. माझ्या वडिलांप्रमाणे. Like my father.
 865. माझे हृदय जसे भरले आहे. Like my heart is full.
 866. हे प्रकरण सीआयडीकडेही जाणार आहे. this case too will go to the CDI.
 867. आम्ही कुठे जाणार? Where will we go?
 868. जुन्या कपड्यांसारखे. Like old clothes.
 869. जसे की समुद्रात ताजे पाणी शोधणे. Like searching for fresh water in the ocean.
 870. त्यावर कुणीतरी बसल्यासारखं होतं. like someone had sat on it.
 871. तुमच्या भिंतींच्या रंगाप्रमाणे | Like the colour of your walls.
 872. महाभारतातील द्रोणाचार्यांप्रमाणेच आजचे शिक्षकही राजाचे भागीदार आहेत. Like the Dronacharyas of the Mahabharat, teachers today partner with kings.
 873. जमुना घाटाप्रमाणे! Like the Jamuna ghat!
 874. वाऱ्यासारखा. मी सर्वत्र आहे | Like the wind. I’m everywhere.
 875. तसे | Like this.
 876. अशातच Like this.
 877. हा मार्ग – तो ढकलणे | Like this. – Push this.
 878. वाय-फाय सारखे? Like wi-fi?
 879. तुझ्यासारखं मला सस्पेन्स कसं घालायचं ते कळत नाही, हे अजून एक… Like you, I don’t know how to put in suspense saying One is more…
 880. तुझ्यासारखं. Like you.
 881. जसे इथे सापडेल! Like you’ll get that here!
 882. त्याला आवडलं का? Liked her?
 883. काल राणी खरंच अस्वस्थ झाली होती! Rani was really upset yesterday!
 884. ऐका ते | Listen.
 885. काळजीपूर्वक ऐका. Listen carefully.
 886. पुष्पाने तिचे संपूर्ण कर्ज फेडले आहे. Pushpa has repaid his entire loan.
 887. ऐका यार, आम्ही तुझी प्रेयसी आहोत. Listen O sweetheart, we’re your beloved.
 888. विसरून जा. मी उद्या सकाळी परत येईन. Forget this. I will come tomorrow morning.
 889. . माझे ऐका Listen to me
 890. ऐका भाई.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | Listen to me Bro.
 891. माझे लक्षपूर्वक ऐका | Listen to me carefully.
 892. माझे म्हणणे अगदी लक्षपूर्वक ऐका | Listen to me very carefully.
 893. मी तुला माझ्या गावी घेऊन जाईन | I’ll take you to your village.
 894. ऐका ना.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Listen up, folks.
 895. ऐका, माझ्याकडे आहे. Listen up, I have it.
 896. ऐका.. . फक्त तुम्हाला जे ऑफर येतं ते स्वीकारा | Listen you… just accept what you’re being offered.
 897. ऐका भाऊ, माझा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. Listen, brother, I have nothing to do with them.
 898. ऐका, नायक. दुस-यांना फसवा, मला नाही. Listen, hero. Bullshit the others, not me.
 899. ऐका, मी येत आहे. Listen, I am coming too.
 900. ऐका, मला वाटतं ते या मार्गाने गेले. Listen, I think they went that way.
 901. ऐका, खरंच छान जमलं होतं | Listen, it was really amazing meeting you.
 902. ऐका, म्हातारी बाई | Listen, old woman.
 903. ऐका बेटा. येथे या. Listen, son. Come here.
 904. माझे ऐका. हे सगळं सोडून द्या. Listen. Quit all this.
 905. तुम्ही कितीपर्यंत पोहोचला आहात? How far have you reached?
 906. मी तुमचं ऐकत आहे. I am listening.
 907. दर महिन्याला चेकअपसाठी बायकोला इथे घेऊन ये. bring your wife here every month for check-up.
 908. अंतिम निर्णय… the final verdict.
 909. लहान मुलगी, तुझे नाव काय आहे? Little girl, what’s your name?
 910. जगणे किंवा मरणे. मी तुला खोटं बोलणार नाही! Live or die. I will not lie to you!
 911. महिलांपासून दूर रहा! Lives off women!
 912. मी ठीक होईल. l’ll be fine.
 913. मी तुमचा आभारी आहे | l’ll be grateful to you.
 914. मी तुला दुरुस्त करेन. l’ll fix you.
 915. मी हे सगळं सोडून देईन. l’ll give up all that.
 916. मी माझा पेपर तोंडात पेन घालून लिहितो. l’ll make you hold the pen in your mouth and write your paper.
 917. मी हे सगळं संपवलं. l’ll put an end to all this.
 918. जरी मी माझ्या देवाला विकण्याचा विचार केला तरी मी नरकात दु:खी मरणार आहे | l’ll rot in hell if l even think of selling my Lord.
 919. त्याबाबत मी पाहणार आहे | l’ll see about that.
 920. तो मला काय करतो ते मी बघेन. l’ll see what He does to me.
 921. मी नंतर बघेन. l’ll see you later.
 922. नकार दिला तर थप्पड मारली जाईल | l’ll slap you if you refuse.
 923. तुम्ही थप्पड माराल | l’ll slap you.
 924. मी टॅक्सी घेईन, तुम्ही जा. l’ll take a cab, you go.
 925. मी युनिटच्या सन्मानासाठी जिंकतो. l’ll win for the unit’s honour.
 926. मी बाबा आणि इतरांसोबत तिथे येत आहे. l’m coming there with father and the others.
 927. सुरक्षेसाठी पोलीस ठाण्यात जात आहे. l’m going to the police station, for protection.
 928. मी देशवासियांचा आभारी आहे | l’m grateful to my countrymen.
 929. मी तुझ्यावर प्रेम करतो | l’m in love with you.
 930. मी जात आहे. l’m leaving.
 931. मी सगळ्यांनाच हरवत आहे. l’m losing everyone.
 932. मी चोर नाही! l’m not a thief!
 933. मी खरंच तुम्हाला मिस करणार आहे. l’m really going to miss you.
 934. मला खात्री आहे की तुमच्यासारखे अनेक लोक आहेत | l’m sure there are many others like you.
 935. मी सुरेशकुमार, सर! l’m Suresh Kumar, sir!
 936. मी लोणी टिन बद्दल बोलत आहे. l’m talking about the butter tins.
 937. मी तुमच्याशी बोलत आहे l’m talking to you decently.
 938. मीच प्रॉब्लेम आहे. l’m the problem.
 939. मला सुशीला आणि मुलांची चिंता आहे. l’m worried about Sushila and the children.
 940. मंदीच्या काळात ते अधिक चांगला व्यवसाय करतात. they do better business during recession.
 941. माझं शरीर. ln my body.
 942. रात्रीच्या अंधारात हात हरवून बसतो ln the darkness of the night the hands go astray
 943. या देशात लोक मंदिराला भेट देतात. ln this country, people visit the temple.
 944. तुमचं नाव काय आहे? ln your name?
 945. भारत तुम्हाला सलाम करतो. India salutes you.
 946. विराट कोहली अजूनही वर्ल्ड रेकॉर्डवर कायम आहे. Virat Kohli still holds the world record.
 947. लांब जिवंत भाऊ फझलू! – बंद करा, योनी. Long live brother Fazlu! – Shut up, cunt.
 948. जय हिंद! Long live India!
 949. अमर रहा! Long live!
 950. एक महिना माझ्या दुकानाची काळजी घ्या. Look after my shop for a month.
 951. पुन्हा बघा. Look again.
 952. पाहा अश्विन… हे काही सामान्य हत्या प्रकरण नाही Look Ashwin… It’s not an ordinary murder case any more
 953. त्याच्याकडे बघा | Look at him.
 954. त्याच्याकडे बघा… त्याच्याकडे बघा. Look at him… see him.
 955. त्याच्या चेहऱ्याकडे बघा | Look at his face.
 956. या पद्धतीने बघा. Look at it this way.
 957. ते बघा! Look at it!
 958. मंजूकडे बघा. तो वर का बोलत नाही? Look at Manju. Why doesn’t she speak?
 959. माझ्याकडे बघ! Look at me!
 960. माझ्याकडे बघा, मिस्टर फैझु | Look at me, Mr Faisu.
 961. माझ्याकडे बघ. मी चूक केली. Look at me. I made a mistake.
 962. माझ्याकडे बघ. Look at me.
 963. काय म्हणाले ते? What did you say?
 964. मीठ माझे हात येथे पहा | Look at my arm Salt here too.
 965. माझ्या नवऱ्याकडे बघ | Look at my husband.
 966. त्यांनी आपल्या कामातून कधीही वेळ काढला नाही. never takes time off his work.
 967. सीमांकडे बघा, ही सुंदर सीमा आहे. Look at the borders, it’s got a beautiful border.
 968. आत्ताच माझ्यासमोर झुकू शकेल असा चंद्र बघा | Look at the moon which may bow in front of me right now.
 969. त्याला मिळत असलेल्या गोष्टींकडे लक्ष द्या. Look at the things He’s getting.
 970. त्यांच्या चेहऱ्याकडे बघा… त्यांचे डोळे… Look at their faces… their eyes…
 971. हा बकवास बघा? Look at this mess?
 972. ही भिंत बघा. Look at this wall.
 973. हे बघा! Look at this!
 974. ते बघा… ठीक आहे का? Look at this… is it alright?
 975. त्या लोकांकडे बघा. Look at those guys.
 976. तुमच्या डोळ्यांकडे बघा | Look at your eyes.
 977. स्वत: ला पहा | Look at yourself.
 978. दूर बघा! Look away!
 979. मागे वळून पाहणे. Look behind.
 980. आमच्या खाली ढग बघा | Look clouds below us.
 981. खाली बघा! Look down!
 982. शोधा /। look for it.
 983. जीवन रसायनशास्त्र शोधा look for the chemistry of life,
 984. रस्ता शोधा | Look for the rod.
 985. माझ्या कामात तुम्ही कधी हस्तक्षेप केला नाही का? don’t you ever interfere in my work.
 986. इथे बघा, तुमचा मित्र मिठाई बनवत आहे. Look here, your friend is making sweets.
 987. पाहा मी पैसे देणार नाही आणि वर्ग बंद करणार नाही. Look I’m not going to pay and I’m not closing the class either.
 988. आत बघा. तो कुठेतरी असणे आवश्यक आहे | Look inside. He has to be somewhere.
 989. ते आपल्या समोरील लपलेला साठा बाहेर फेकून देतील असं दिसतंय. Look like they will take out the hidden stock in front of us.
 990. आता बघा, तुमचा वीज विभाग आमची फसवणूक करत आहे. Look now, your electricity department is betraying us.
 991. तिकडे बघा. Look over there.
 992. बघा पुष्पा. मी काय बोलतोय ते ऐका | Look Pushpa. Listen to what I am saying.
 993. तुझे बाबा ठीक आहेत. मी त्याला गाडीत बसवलं. Your father is fine. I made him sit in the car.
 994. तिकडे बघा. Look there.
 995. तू माझा मित्र आहेस. you’re my friend.
 996. बघा मला तुमच्यासाठी काय मिळाले आहे. Look what I’ve got for you.
 997. तो लवकर किंवा नंतर परत येईल. Adi will come back sooner or later.
 998. मला जवळजवळ एका दशकानंतर खरे प्रेम मिळाले आहे. I’ve found true love almost a decade later.
 999. काय बकवास करत आहेस? What the hell are you saying?

Leave a Comment