100+ Daily use English sentences with Telugu Meaning |

దినియా కో గ్లోబల్ విలేజ్ బనానే మేం ఆంగ్రేజీ భాష కా భూత్ బడా రోల్ | ఈజ్ లభగ్ దినియా కే సరెన్ దేశోన్ మేం ఆంగ్రేజీ బోల్నే మరియు సమ్నే వాలే లాగ్ ఆప్కో మిలీంగే హీ మిలీంగే | దినియా కే ఆల్గ్-ఆల్గ్ సంస్కృతి కో జోడనే కా కామ్ ఇది ఈ భాష | అచ్చా-కాసా అంతర్జాతీయ అవ్సర్ దేవతయే ఈ భాష | ఈ భాష మనల్ని ప్రపంచంతో కలుపుతుంది | జహాన్ తక్ హామ్రేన్ భారత్ కా బాత్ హే టు అప్నే భారత్ నేను మీకు ఒక ఫోరం కూడా భారత్ కు బలం లేదు | మీరే దేశ్ కే షోటే సే లేకర్ కే బాడే ప్రిక్శా నేను ఈ భాష కా మహత్వ్ భూత్ | ఇస్లీ హామ్ భారత్ కే లీ ఆంగ్రేజీ సిక్నా భుత్ జరూరీ హో జాతా ఉంది | ఈ రోజు నేను నిన్ను ఈ పోస్ట్ లో 100 ఆంగ్రేజీ వాక్యాలు బాటాంగ జో కి డైలీ లైఫ్ లో నేను జిష్కా ఇస్మెమల్ కియా జాతా నేను వావ్ అలాగే తెలుగు మినీంగ్ కే సాథ్|

English-Telugu daily use sentences
Bridge Language Barriers: Common English Phrases with Telugu Meanings
 1. నన్ను తమాషా చేయడం మానేయండి. Stop kidding.
 2. నా జీవితంలో ఎన్నడూ చూడని లావుగా ఉన్న వ్యక్తి. Such a fat man I have not seen in my entire life.
 3. అన్ని సమయం అర్ధంలేని మాట్లాడటం! Talking rubbish all the time!
 4. చెప్పండి, నేను మీకు ఎలా సహాయం చేయగలను? Tell me, how can I help you?
 5. డబ్బుతో? than money?
 6. జస్ట్ చాలు. That’s enough.
 7. నేను అక్కడ పోరాడుతున్నట్లుగా అనిపించింది. I felt like I am fighting there too.
 8. గృహ వస్తువులు. the household items.
 9. ఆ వృద్ధుడు అలసిపోయాడు. The old man tired of walking.
 10. గురువు మాకు హోంవర్క్ ఇచ్చారు. The teacher gave us homework.
 11. నిజం ఏమిటంటే నేను రీనాను ప్రేమిస్తున్నాను! The truth is I love Reena!
 12. నన్ను పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. There is no need to call me.
 13. మరో మార్గం లేదు | There’s no other way.
 14. దాని గురించి ఆలోచించండి. Think about it.
 15. ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం చాలా కష్టం | It is very difficult to speak English |
 16. ఇది మాట్లాడటానికి మార్గం కాదు. This is not the way to talk.
 17. ఈ వ్యక్తి మీ కొడుకు మీకు సహాయం చేశాడు. This is the man whose son helped you.
 18. అందుకే నేను మిమ్మల్ని నియమించుకోవాలనుకుంటున్నాను. This is why I want to hire you.
 19. ఈ రోడ్డు మా ప్రయాణాన్ని కుదించింది. This road shortened our journey.
 20. కాలం ఎవరికోసం ఎదురు చూస్తుంది. Time waits for none.
 21. ఈ రోజు, నేను మిమ్మల్ని కూడా చూశాను. Today I have seen you too.
 22. అతను గది నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. trudged out of the room.
 23. దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. understand it.
 24. ఒక నడక తీసుకోండి. walk.
 25. మేం విమానంలో వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాం. We chose to go by plane.
 26. వికలాంగులను మనం ఎప్పుడూ అనుకరించకూడదు. We should never copy disabled persons.
 27. దానిని పోలీసులకు అప్పగిస్తాం. We will give it to the police.
 28. వారు కోరుకున్నది చేస్తారు | They will do whatever.
 29. అబద్ధం చెప్పడం కంటే మనం చనిపోతాం. We would rather die than tell a lie.
 30. కొన్ని వారాల క్రితం | Weeks ago.
 31. ఏం జరిగింది? What happened.
 32. మీ తండ్రి ఏం చేస్తారు? What is your father?
 33. రోహన్, మీరు ఎప్పుడు వివాహం చేసుకున్నారు? When did you get married, Rohan?
 34. మిగిలిన వారు ఎక్కడ ఉన్నారు? Where are the rest of them?
 35. ఎక్కడికి వెళుతున్నారు? ఏం జరిగింది? Where are you going? What happened to you?
 36. నేను ఎక్కడ చూసినా, అది మీరే. Wherever I see, it’s you.
 37. మీరు ఎవరి కోసం పని చేస్తారు? Who do you work for!
 38. ఎవరు మొదట బ్యాటింగ్కు దిగుతున్నారు? Who is batting first?
 39. అతన్ని ఆపడానికి ఎవరు ప్రయత్నించినా చంపేస్తారు. Whoever tried to stop her was killed.
 40. ఉద్యోగులకు సకాలంలో వేతనాలు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? Why are employees not paid on time?
 41. నేనెందుకు ఇలా చేశాను? Why did I do this to myself?
 42. మీతో! with you!
 43. ఆందోళన! worried!
 44. మీరు ధూమపానం చేయడం నిషేధించబడింది. You are forbidden smoking.
 45. మీరు బాగా వింటారు. You better listen up.
 46. మీరు ఎప్పుడైనా నాకు కాల్ చేయవచ్చు. You can call me anytime.
 47. మీరు నన్ను ఎప్పటికీ వదిలించుకోలేరు. You can never get rid of me.
 48. మీకు నచ్చిన చోట కూర్చోవచ్చు. You can sit wherever you want.
 49. మీకు ఇల్లు ఉండవచ్చు. You could have a house.
 50. దానికి మీరు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. You don’t need to apologize for that.
 51. నేను మీతో ఏమి చేయగలనో మీకు తెలియదు. You have no idea what I can do to you.
 52. మీరు నిజాయితీగా జీవిస్తారు. You live with honesty.
 53. మీరు నాకు చాలా అర్థం. You mean a lot to me.
 54. నా కోసం మీ వద్ద ఏమీ లేదు. You mean nothing to me.
 55. మీరు నన్ను ఎప్పటికీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేయరు. You never cease to amaze me.
 56. దాని గురించి మీకు చాలా తెలుసు. You seem to know a lot about it.
 57. ఆయన గురించి మీకు బాగా తెలుసు. You seem to know her very well.
 58. మీరు శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని ఇష్టపడతారు. You seem to like classical music.
 59. మీరు అతన్ని ఇష్టపడతారు. You seem to like her.
 60. భోజనం చేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు. You shouldn’t talk while eating.
 61. మీరు వేచి ఉన్నారు. You were being waited.
 62. నాటకంలో పాల్గొనాలనుకునే విద్యార్థులందరూ | All the students who want to take part in the play.
 63. ఏదేమైనా, నేను దానిలో ఉండనని నిర్ణయించుకున్నాను Anyway, I’ve decided that I won’t stay in this
 64. మీరు వస్తారా లేదా నేను దిగాలి? Are you coming up or should I come down?
 65. డబ్బు విషయానికొస్తే, నేను ఎవరినీ నమ్మను. As far as money is concerned, I trust no one.
 66. కనీసం ఆమె నాకు ఫోన్ చేసి ఉండవచ్చు. At least she could call me.
 67. కనీసం ఒక కప్పు టీ తాగండి. At least take tea.
 68. కనీసం మీరు నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో చెప్పండి. At least tell me where you’re taking me.
 69. చాలా సంతోషంగా ఉండండి. be very happy.
 70. సమయం వెనుక. behind the times.
 71. ఉపాధ్యాయుడిగా ఇది నా కర్తవ్యం. Being a teacher, it is my duty.
 72. నేను మీ కంపెనీలో ఉద్యోగం పొందవచ్చా? Can I get a job in your company ?
 73. మీరు దానిని మీతో ఉంచుకోగలరా? Can you keep him with you?
 74. వద్దు అని చెప్పలేం! Can’t say!
 75. మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోండి. Control yourself.
 76. నేను తన బిజినెస్లో చేరాలని మా నాన్న కోరుకున్నారు. Dad wanted me to join his business.
 77. ఏం చేశావని నన్ను అడగండి. dare to ask me what you have done?
 78. ఒక అమ్మాయి మీకు ఇచ్చిందా? Did a girl give you this?
 79. ఎవరైనా తీసుకోవడం మీరు చూశారా? Did you see anyone take it?
 80. ఎలా చేయాలో చెప్పారా? Did you tell him how to do it?
 81. ఎలా చేయాలో చెప్పారా? Did you tell him how to do it?
 82. మధ్యాహ్నం ఆలస్యం | Yesterday afternoon.
 83. నిన్న రేషన్ దుకాణంలో చాలా మంది ఉన్నారు. Yesterday there were so many people at the Ration Shop.
 84. అయితే, మా అమ్మ, మా నాన్న ఏడుస్తూనే ఉన్నారు. yet Daddy and Mommy kept snoring away.
 85. అయినప్పటికీ, పోలీసులు మరియు మీడియా అందరూ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు | yet the police, media everybody is saying.
 86. అయినప్పటికీ, వారు తమ తల్లిదండ్రులకు కట్టుబడి ఉంటారు. Yet they cling to their parents.
 87. అయినప్పటికీ వారు మేల్కొనలేదా? yet they never woke up?
 88. మీరు చేయవచ్చు. You may.
 89. మీరు అలెగ్జాండర్ లేదా అక్బర్ కావచ్చు. హిట్లర్ లేదా గాంధీ. You maybe Alexander or Akbar… Hitler or Gandhi…
 90. మీ ఉద్దేశ్యం బాస్టర్డ్. You mean bastard.
 91. ఇది వెంకణ ఆలయం వరకు వెళుతుందని అనిపిస్తుంది, డార్లింగ్ It feels like going uphill to Venkanna Temple, Darling
 92. నేను భగవంతుడిని కనుగొన్నట్లు అనిపిస్తుంది. It feels like I got Lord Parameshwara.
 93. ఆయన బతికే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది it feels like she’s alive
 94. అనిపిస్తుంది. it feels like…
 95. ఇది చాలా అసత్యంగా అనిపిస్తుంది It feels so unreal
 96. ఇది లోపల గట్టిగా ఉంటుంది. It feels tight inside.
 97. ఇది నా జీవితాంతం శక్తిని నింపుతుంది. it fills me up with the energy for a lifetime.
 98. నైటింగేల్ కలల్లో ఒక ఇల్లు వచ్చింది It found a home in the nightingale’s dreams
 99. ఇది చాలా రోజులు లోపభూయిష్టంగా ఉంది it had been faulty since many days
 100. నొప్పి లేదు. ఫీలింగ్ లేదు. It had no pain… no emotion…
 101. ఆ రోజుల్లో ఇది ఒకటి. It had to happen one day.
 102. ఇది నా కళ్ల ముందే జరిగింది. It happened right before my eyes.
 103. జరిగింది! ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? – It happened! – How is it possible? –
 104. % S పూర్తయింది.% s It happens
 105. చేయబడుతుంది. It happens.
 106. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టి 12 సంవత్సరాలు గడిచాయి It has been 12 years since the British left at that time
 107. ఇది శక్తి, బాస్ It has power, boss
 108. ఇది చాలా బాధించింది It hurt so much
 109. ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ హత్యకు సంబంధించిన స్పష్టమైన కేసు It is a clear case, a murder of the first class

Leave a Comment